Eşanjör Seçim Kriterleri


Eşanjör seçimi için bazı kriterlerin önceden belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar;
  • Eşanjörün içinden geçirilecek akışkan çeşitleri
  • Primer ve Sekonder devre için Giriş – Çıkış sıcaklıkları
  • Eşanjörün kapasitesi (kcal/h veya kW cinsinden) veya herhangi bir tarafın debisi

Bu değerler belirlendikten sonra eşanjörün dizaynı Ekin Endüstriyelin uzman mühendisleri tarafından yapılır. Geçmişten gelen tecrübelere dayanılarak ilerdeki sayfalarda aşağıdaki listede görüldüğü gibi kolay seçim abakları oluşturulmuştur.

  • Kazan - Kullanma suyu için Eşanjör seçim abakları
  • Kazan – Radyatör ısıtma için Eşanjör seçim abakları
  • Kazan – Yerden ısıtma için Eşanjör seçim abakları
  • Kazan – Havuz ısıtma için Eşanjör seçim abakları
  • Buhar - Kullanma suyu için Eşanjör seçim abakları
  • Buhar – Radyatör ısıtma için Eşanjör seçim abakları

Eşanjörlerle ilgili seçim yapılırken kapasite değerlerinin, sıcaklık değerlerinin önceden belirlenmiş olması doğru seçim yapmak için çok önemlidir. Eğer bu değerler tam olarak bilinmiyorsa yaklaşık bir seçim yapabilmek için bazı pratik hesaplama yöntemleri geliştirilmiştir. Yaklaşık olarak yapılan hesapların asla %100 doğru olmadığı unutulmamalıdır. Anlatılacak olan yaklaşık hesaplama yöntemleri geçmişten gelen tecrübelere dayanılarak oluşturulmuş yöntemlerdir.

Örnek Kullanma Suyu Eşanjörü Seçimi.

Kazan çalışma şartlarının 90°C – 70°C, şebeke geliş suyunun 10°C ve musluklara gönderilecek su sıcaklığının 60°C olduğu kabul edilmiştir. 1 banyo, 1 lavabo ve 1 eviyesi olan 10 daireden oluşan bir binanın sıcak su ihtiyacı;

                                                Bu değerlere göre yukarıdaki tablolardan MIT 504 – 10 Plaka seçilebilir.

Örnek Radyatör Isıtma Eşanjörü Seçimi.
Kazan çalışma şartlarının 90°C – 70°C, radyatör geliş suyunun 60°C ve gönderilecek su sıcaklığının 80°C olduğu kabul edilmiştir. Isıtılacak alanın ortalama bir yalıtıma sahip olduğu kabul edilmiştir.

Sadece ısıtılacak kapalı alan biliniyorsa yaklaşık değer hesaplamak için; 150 – 250 kcal/h / m² (bulunduğu şehir dış sıcaklık değerlerine bağlı olarak) alınabilir. İstanbul’ da 1000 m² lik bir kapalı alanın ısıtılması için: 200 * 1000 = 200000 kcal/h     Yukarıdaki tablolardan MIT 504 – 55 veya MIT 514 – 14 seçilebilir.

Örnek Havuz Isıtma Eşanjörü Seçimi.
Havuzun kapalı olduğu kabul edilmiştir. Kazanın 80 – 60 rejimi ile çalıştığı kabul edilmiştir.

                                       Bu değerlere göre yukarıdaki tablolardan MIT 504 – 26 Plaka seçilebilir.