504 Plakalı Eşanjör


MİT PLAKALI EŞANJÖRLERİ ÇALIŞMA PRENSİBİ
 
 

PLAKALI EŞANJöR
MODELLERİ
 
Plakalı Eşanjörler, aralarında sıcaklık farkı bulunan iki farklı akışkan arasında ısı transferi yapma prensibine göre Çalışan cihazlardır. Isıtacak akışkan ve ısınacak akışkan plakalar ile birbirinden tamamen ayrılmıştır.
Standart plakalı eşanjörlerde toplamda dört adet giriş- Çıkış portu bulunur ve bunlardan ikisi ısıtıcı akışkanın, diğer ikisi ısınacak akışkanın giriş ve Çıkışlarıdır. özel üretim ile birden fazla ısıtıcı veya ısınacak akışkan bulunan Eşanjörler yapmak da mümkündür.
 
MİT PLAKALI ISI EŞANJöRüNü OLUŞTURAN PARÇALAR
 
MIT Plakalı Isı Eşanjörleri Genel Olarak;
- üzerinde Giriş - Çıkış Bağlantıları ve bilgileri bulunan ön gövde,
- Plakaları sabitlemek için kullanılan alt ve üst taşıma milleri,
- Sıvının gövde ile temasını engelleyen ilk plaka,
- Akışkanların geÇişine izin veren ve ısı transferi sağlayan akış plakaları,
- Akışkanların arka gövde ile temas etmesini engelleyen tamamen kapalı son plaka,
- üzerinde montaj ve bakım talimatı bulunan ve miller üzerinde hareket edebilen arka gövde,
- Plakaların belirli bir sıkma ölçüsünde tutulmasını sağlayan saplama ve pullardan oluşur.
 
 
ön gövde üzerinde yer alan MIT Plakalı Eşanjör Etiketi üzerinde;
- Eşanjörünüzün Model bilgisi,
- Eşanjörünüzün Plaka Sayısı,
- Eşanjörünüzün üretim Numarası,
- Eşanjörünüzün Kapasite Bilgisi,
- Eşanjörünüzün Test ve Kullanım Sıcaklığı,
- Eşanjörünüzün Test ve Kullanım BasınÇları,
- Eşanjörünüzün Minimum Sıkma ölÇüsü,
- Ekin Endüstriyel iletişim bilgileri mevcuttur.
 
 
Model Bağlantı
Çapı
A B C D Max. Çalışma
 Basıncı
Max. Plaka
 Sayısı
Isı Transfer Alanı
Plaka (m2)
514 1 174`` 200 480 381 70 25 Bar 50 0.04